All for Joomla All for Webmasters

20 Dec · admin · No Comments

Comuna Dubova – Jud. Mehedinti

Localizare: în SV judeţului, la 50 km la V de Turnu Severin, 25 km V de Orşova (DN 57), în zona Cazanelor Dunării, între com. Eşelniţa la N, com. Sviniţa şi Dunăre la S, Serbia şi Dunăre la E, M-ţii Almăj şi jud. Caraş Severin la V.

Organizare teritorială : Comuna este formată din satele Baia Nouă, Eibenthal şi Dubova, sate aflate la distanta mare intre ele.

Suprafata – 16443 ha

Suprafata intravilan – 132,49 ha

Suprafata extravilan – 16310,51 ha

Nr gospodarii – 483

Nr locuinte – 504

Organizare administrativ teritorială : 1968-1977 a existat comuna Plavişeviţa, formată din satele Baia Nouă, Dubova, Eibenthal, Plavişeviţa, Tisoviţa; anterior existaseră comunele Plavişeviţa cu satele Baia Nouă, Eibenthal, Plavişeviţa, Tisoviţa; Eibenthal, formată din Baia Nouă, Eibenthal (1965-1968); Ogradena, formată din Dubova, Eşelniţa, Ogradena (1952-1964) şi aceeaşi comună, în anii 1965-1968, formată din satele Dubova şi Ogradena; 1872-1948 pădurile şi păşunile acestor aşezări au fost administrate de Comunitatea de Avere a Regimentului Grăniceresc Româno-Bănăţean nr. 13, desfiinţat în 1872; vechile localităţi Plavişeviţa şi Tisoviţa au fost evacuate în anii 1967-1970 de pe amplasamentele lor în actualul perimetru, ca urmare a construcţiei barajului de la Portile de Fier I.

Populaţie: la recensământul din 1930 Dubova: 508 locuitori români bufeni; Eibenthal: 590 locuitori cehi; Ogradena Veche:771 loc. români; Ogradena Nouă: 250 locuitori (59,6% cehi); Baia Nouă: 642 locuitori (50,80% cehi); Plavişeviţa: 534 locuitori români; Tisoviţa: 318 locuitori români; populaţia comunei în 2002: 1081 locuitori.

Trebuie mentionat ca in ultimii ani s-a inregistrat o crestere a cererilor de locuinte in zona, s-au inregistrat mai multe operatiuni de cumparare locuinte iar pe terenurile concesionate a inceput constructia unor imobile destinate atat turismului cat si locuirii permanente.

Forme de locuire temporară în afara satului: sălaşe: La Hambari, La Velicipoieni, La Scoruş, La Spărturi, La Streniac, La Poiana din Mijloc, La Vucu (vechea Plavişeviţa), La Poieni, Pe Djeal, La Sbăg, Pe Ciucar (Dubova)

Resurse: suprafaţă agricolă, fond forestier, activităţi lucrative miniere (secţii de exploatare, pendinte, din 1991, de S.C. Silicor S.A. Orşova Minerit – extractie carbune

Prelucrare cuart si serpentinit , exploatare de huilă Baia Nouă, pendinte de S.C. Miniera Banat S.A., exploatare de antracit Eibenthal), exploatare forestieră, comerţ ;

Instituţii: şcoala nivel secundar la Eibenthal şi primar la Dubova, bibliotecă comunală, cămin cultural in Eibenthal, cabinet medical;

Nr gradinite – 3

Nr scoli – 3

Monumente de arhitectură religioasă : Mănăstirea Mraconia, biserica din Dubova cu hramul Naşterea Maicii Domnului, Troita din Dubova, biserica catolica din Eibenthal.

Relaţii interculturale : Rotary Club, Slagelse-Antsvorkov (Danemarca)

Calendar evenimentelor – Dubova:

„Masuratul Oilor” prima sambata a lunii mai- Dubova

„Nedeie” la sărbătoarea de Sf. Maria Mică, 8 septembrie, Dubova

„Farsane” sarbatoare ceheasca, februarie, Eibental

„Sfanta Varvara” 3 decembrie, Baia Noua(Ziua Minerului)

Obiceiuri tradiţionale : măsuratul oilor la stână (în prima duminică a lunii mai)

Activităţi tradiţionale specifice : creşterea animalelor (capre, oi, vaci), la cele aproape 50 de sălaşe, pescuitul cu setca, culesul din natură (fragi, căpşuni sălbatice, mure, măceşe)

Instalaţii tradiţionale : mori cu ciutură la vechea Plavişeviţa: Moara din Sat; Moara din Mijloc, Moara de la Păr.

EIBENTHAL sat

Locaţie: în partea SV a comunei Dubova, la S de Baia Nouă şi de cursul mijlociu al Tisoviţei, în apropiere de comuna Sviniţa

Istoric: legat de evoluţia celorlalte sate ceheşti din zona Banatului (Bigăr, Gârnic, Sfânta Elena, Sfânta Elisabeta, Ravensca, Frauwiessen, Şumiţa), care iau naştere în anii 20 ai sec. XIX; atrase de promisiunile tentante ale administraţiei austro-ungare (sprijin bănesc, atribuirea terenurilor de construcţie şi arabil, scutirea de impozite funciare, dobândirea gratuită a lemnului de construcţie şi a grânelor pentru un an de zile, etc.), aproximativ 35 de familii din zona oraşelor Plzen, Pribram, Kladno călătoresc cu plutele de la Viena la Moldova Nouă şi întemeiază, în anii 1826-1828, satul Eibenthal (germ. „valea tisei”); 1773-1872 aparţine Regimentului de Graniţă Româno – Bănăţean nr. 13 şi Comunităţii de Avere (1872-1948);

După 1995 guvernul Cehiei sprijină o serie de iniţiative ale comunităţii locale:

– şcoala generala cu clasele I-VIII,

– asfaltarea şoselei,

– centrala telefonică digitală

Populaţie: 590 locuitori cehi în 1945, 404 locuitori în 1977, 375 locuitori în 1992 şi 308 locuitori în 2002; în 1965-1970 a înregistrat migrări negative; 404 locuitori în 1977, 375 locuitori în 1922 şi 308 locuitori în 2002; actualmente se înregistrează migraţia tinerilor în Republica Cehia, în căutarea unui loc de muncă in special dupa inchiderea minei;

Biserica: 1847 – prima biserică de lemn, ulterior demolată; 1912 noua biserică cu hramul Jan Nepomuk, în care a fost instalată orga vechii biserici catolice din Orşova, purtând semnătura meşterului vienez Josef Seyberth; pictura bisericii a fost refăcută în 1988-1989.

Scoala: 1848 – prima şcoală; până în 1873 în reţeaua şcolilor grănicereşti, cu limba de predare germană; în perioada următoare, până la sfârşitul primului război mondial, limba maghiară; 1920 – acord internaţional între statele român şi cehoslovac, stipulând prezenţa cadrelor didactice din Cehoslovacia la şcoala din Eibenthal.

Produse culturale: portul tradiţional al pemilor (Böhmen-locuitori ai Boemiei, Cehia), rezervat zilelor de sărbătoare, prezintă o variantă reconstituită a portului urban din zona oraşelor Plsen, Kladno, Pribram, locul de origine al primilor colonişti; artă populară-broderia tradiţională cehă cu fir colorat pe mătase; împletituri, coşuri de spate (brente), din coajă de copac (Şumiţa); plastica mică-sculptura în lemn (strunjire), cu subiect laic şi religios (meşteri: Ştefan Benedict, Vikente Cipera).

Calendar

– obiceiuri de peste an:

colindatul de Crăciun şi Anul Nou;

Lăsatul Secului – Săptămâna Mascaţilor – Farşang;

Udatul fetelor de Paşti;

Arderea vrăjitoarelor – Palim Elii;

Prăjina de Armindeni;

Sărbătoarea Maiului – Majovi Svatky, la Rusalii;

– sărbători ale comunităţii catolice:

pelerinajul anual la „Maria Ciclova” (Ciclova Montană) pe 15 august sau 8 septembrie;

Posviceni – Sfinţirea hramului pe 16 octombrie, de sfinţii Havel şi Hedviga;

Purtarea Maicii Domnului – în advent – Postul Craciulnului;

Gastronomie: reţete pentru prepararea clătitelor din aluat de cartofi, a verzei cu afumături, a colacilor „pemeşti”

În anii 1965-1968 Eibenthal era comuna formată din satele Baia Nouă şi Eibenthal si centru minier carbonifer. In 1840 se descoperă zăcăminte de huilă şi se deschid primele galerii; apare noul sat Baia Nouă iar in perioada 1856 – 1858 aici se desfasoara prospecţiuni geologice asupra zăcămintelor de crom din zona Filipacioaca şi Puşcarski (o linie de cale ferată îngustă lega exploatarea de la Baia Nouă de locul de încărcare pe şlepuri aflat pe malul Dunării, ulterior ambele dezafectate).

© Copyright 2009-2017. ATACD. Toate drepturile rezervate.
Servicii de marketing online oferite de Visuda Marketing.